Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25% στο 7,5% προχώρησε σήμερα η κεντρική τράπεζα της Ινδίας, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την άνοδο του πληθωρισμού.

Στην ανακοίνωσή της η Reserve Bank of India αναφέρει ότι «η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε πιο ανεκτά επίπεδα δικαιολογεί μια μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης άμεσα».

Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας αιφνιδίασε τους αναλυτές, οι οποίοι προέβλεπαν πως το επιτόκιο θα διατηρείτο σταθερό στο 7,25%.

Η RBI άρχισε επίσης να αποσύρει ορισμένα από τα μέτρα που είχε υιοθετήσει προκειμένου να περιορίσει την αστάθεια στην αγορά συναλλάγματος.