Στις 68,3 χιλιάδες ανήλθε ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, με το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφώνεται στο 15,5% - 16,2% στους άνδρες και 14,6% στις γυναίκες - σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που διενεργείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κανονισμό, στο δεύτερο τρίμηνο του 2013, ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν στις 373,7 χιλιάδες άτομα - 194,5 χιλιάδες άνδρες και 179,2 χιλιάδες γυναίκες.

Το ποσοστό ανεργίας σημείωσε μείωση 15,9% (άνδρες 16,2%, γυναίκες 15,4%) από το προηγούμενο τρίμηνο του ίδιου έτους, αλλά αύξηση 11,3% (άνδρες 12,1% και γυναίκες 10,4%) από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.