Η Fitch ratings υποβάθμισε πριν από λίγο, την Μάλτα και την Κροατία λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν γύρω από την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους.

Λόγω δημοσιονομικών προβλημάτων η Fitch προχώρησε σήμερα στην υποβάθμιση της Μάλτας σημειώνοντας πως το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ήταν στο 3,3% του ΑΕΠ το 2012, πολύ πάνω από τον στόχο της κυβέρνησης, που ήταν 2,2%, και των εκτιμήσεων της Fitch τον Σεπτέμβριο, στο 2,6% του ΑΕΠ.

Η αστοχία, όπως επισημαίνετια, «μεταφέρθηκε» στο 2013, όπου η Fitch εκτιμά ότι το έλλειμμα θα φτάσει το 3,6% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το 2,.7% που προέβλεπε ο αρχικός προϋπολογισμός του 2013.

Ο οίκος Standard and Poor's αξιολογεί τη Μάλτα με BBB+ και σταθερές πρόοπτικές και η Moody's Investors Service με  A3 με αρνητικές προοπτικές.

Η Fitch υποβάθμισε επίσης το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Κροατίας σε ξένο νόμισμα, σε“BB+” από “BBB-” με σταθερές προοπτικές.

Όπως αναφέρει, οι λόγοι τις υποβάθμισης ήταν, πρώτον,το ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω από την προηγούμενη αξιολόγηση που είχε γίνει το Νοέμβριο του 2012, και δεύτερον, ότι οι αδύναμες προοπτικές της ανάπτυξης έχουν βαρύνει τις προοπτικές της δημοσιονομικής προσαρμογή και την διατήρηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Η Fitch αναθεώρησε προς τα πάνω το στόχο για το έλλειμμα της Κροατίας για το 2013 στο 4,7% από 3,9% προηγουμένως, ενώ το χρέος αναμένεται να κορυφωθεί στο 66% του ΑΕΠ το 2016, από 62% που προέβλεπε στην προγούμενη αξιολόγηση.  Η κροατική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση από το 2009 και η συρρίκνωση του ΑΕΠ φτάνει το 11%

Όπως τονίζει ο οίκος, η ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ της Κροατίας ήταν σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο όρο στα κράτη που έχουν αξιολόγηση "BBB" και "BB".

Η Standard and Poor's αξιολογεί την Κροατία με ΒΒ+ και αρνητικές προοπτικές και η  Moody's Investors Service με Ba1 και σταθερές προοπτικές.