Διπλάσιες επιβαρύνσεις περιμένουν περίπου 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι με τη δήλωση του Ε9 θα φορολογηθούν κανονικά 100% για τους αυθαίρετους χώρους που τακτοποίησαν και για τους οποίους εφαρμοζόταν μειωτικός συντελεστής 50%.

Σύμφωνα με το «Έθνος», η έκπτωση του 50% θα έπρεπε να ισχύει και για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, όμως στη δήλωση για το Ε9 που υποβάλλουν τις ημέρες αυτές οι φορολογούμενοι, δεν προβλέπεται ξεχωριστός κωδικός στον οποίο θα έπρεπε να δηλωθούν οι «τακτοποιημένοι» αυθαίρετοι χώροι που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης.

Έτσι θα φορολογηθούν στο 100% όπως ισχύει και για τους τελευταίους.