Άρχισε σήμερα με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τέσσερα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης 380 ανέργων του νομού Καστοριάς.

Η κατάρτιση θα αφορά τέσσερα θεματικά πεδία: Οικονομία-Διοίκηση, Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών, Τεχνικά Επαγγέλματα, Μεταφορές και Περιβάλλον.

Συνολικά θα υλοποιηθούν 16 προγράμματα κατάρτισης ανέργων με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2.270.00 ευρώ. Η κατάρτιση θα γίνει σε πιστοποιημένα ΚΕΚ με υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».