Στις ανεπτυγμένες αγορές διατηρεί το ελληνικό χρηματιστήριο ο οίκος FTSE, ωστόσο, η ελληνική αγορά παραμένει σε Watch List για πιθανή υποβάθμιση στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Τον περασμένο Μάρτιο το ελληνικό χρηματιστήριο υποβαθμίσθηκε από τον αμερικανικό οίκο Russell Indexes, απόφαση που στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν πληροί τα μακροοικονομικά και λειτουργικά κριτήρια κινδύνου που θέτει ο οίκος.

Ακολούθησε τον Ιούνιο η υποβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από την Morgan Stanley Capital International, υποβάθμιση που θα τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Νοέμβριο.