Οι 42 μεγαλύτερες τράπεζες στην ΕΕ θα χρειασθούν επιπλέον κεφάλαια ύψους 70,4 δισ. ευρώ για να συμμορφωθούν με το νέο πλαίσιο κανόνων που θα εφαρμοσθεί σταδιακά έως το 2019, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Οι αγορές και οι εποπτικές αρχές ασκούν πιέσεις στις τράπεζες να κινηθούν γρήγορα για να συμμορφωθούν με τους νέους παγκόσμιους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ, προκειμένου να διαλύσουν τις όποιες αμφιβολίες για την ανάπτυξή τους και να ενθαρρύνουν τους επενδυτές να αγοράζουν τα ομόλογα και τις μετοχές τους. Η ΕΑΤ υπολόγισε στην τελευταία επικαιροποίηση των εκτιμήσεων της ότι το έλλειμμα σε κεφάλαια των 42 τραπεζών στο τέλος του 2012 είχε μειωθεί κατά 29,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με έξι μήνες πριν.

Με τη συμφωνία "Βασιλεία ΙΙΙ" σχεδόν τριπλασιάσθηκε το ύψος των κεφαλαίων που πρέπει να διακρατούν οι τράπεζες σε σχέση με την προ της κρίσης του 2007-09 περίοδο, όταν πολλές υποκεφαλαιοποιημένες τράπεζες χρειάστηκε να διασωθούν από τους φορολογούμενους. Οι τράπεζες πρέπει να έχουν έως τον Ιανουάριο του 2019 συντελεστή βασικών κεφαλαίων τουλάχιστον 7%, του σταθμισμένου με βάση τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν, ενεργητικού τους. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν έως το 2019 διαφορετικό απόθεμα σε μετρητά και σε κυβερνητικό χρέος –γνωστό ως συντελεστής ρευστότητας– για να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση σοκ για ένα μήνα χωρίς βοήθεια.

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλες τις τράπεζες, αλλά αποβλέπουν κυρίως στις μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες. Η ΕΑΤ ανακοίνωσε ότι τον Δεκέμβριο του 2012 οι 42 μεγαλύτερες τράπεζες διακρατούσαν περισσότερη ρευστότητα από αυτή που απαιτείται από τους νέους κανόνες . Υπήρχε, ωστόσο, ένα έλλειμμα ρευστότητα 225 δισ. ευρώ μεταξύ των 128 μικρότερων, στην πλειονότητά τους εγχώριων, τραπεζών στο δείγμα των 170 τραπεζών που εξέτασε η ΕΑΤ.