Νέα προγράμματα επικοινωνίας σε οικονομικές τιμές προσφέρει ο ΟΤΕ στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες με περισσότερο χρόνο επικοινωνίας και ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης στο Internet, έως 50Mbps.

Τα νέα προγράμματα ΟΤΕ Business Double Play με τιμές που ξεκινούν από 34€/μήνα1, προσφέρουν:

* απεριόριστες κλήσεις από σταθερό προς ενδοεταιρικά κινητά COSMOTEBUSINESS

* απεριόριστες αστικές & υπεραστικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα,

* έως 500’ δωρεάν χρόνο ομιλίας το μήνα προς εθνικά κινητά,

* πρόσβαση στο Internet με ταχύτητες έως 50 Mbps,

* δυνατότητα για στατική ΙΡ, δημιουργία/φιλοξενία εταιρικού website, απεριόριστα εταιρικά e-mail.

Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα σταθερής τηλεφωνίας OTE Business Απεριόριστα με ενδοεταιρικά κινητά ξεκινά από 26,90€/μήνα2,και προσφέρει:

* απεριόριστες κλήσεις από σταθερό προς ενδοεταιρικά κινητά COSMOTEBUSINESS,

* απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις προς όλους

* 150΄δωρεάν χρόνο ομιλίας το μήνα προς εθνικά κινητά.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα3 στο 13888, στο εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου ΟΤΕ (OTE– COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ), στην ιστοσελίδα www.ote.gr, ή στο 13818 ΟTE Business Customer Service.

TAGS