Η ΕΤΕΜ Α.Ε. ενημερώνει στο επενδυτικό κοινό ότι έπειτα από συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών της, STEELMET S.A. και ETEM BULGARIA S.A. αμφότερες με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τη 17η Σεπτεμβρίου 2013. Η προαναφερθείσα κίνηση δεν είχε επίπτωση στο ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΕΜ Α.Ε. στην ETEM BULGARIA S.A., το οποίο παρέμεινε στο 100%.