Στην ανανέωση των συμβάσεων των Γενικών Διευθυντών της Εθνικής Τράπεζας, προχώρησε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Επίσης, αναβάθμισε σε Γενικούς Διευθυντές τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές: Γουτάκη Παναγιώτη, Παλαιολόγο Τηλέμαχο, Παναγιωτόπουλο Θεοφάνη, Φουρτούνη Γεώργιο και Χριστοδούλου Νικόλαο.

Παράλληλα ονόμασε, ως Βοηθό Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης τον Δασμάνογλου Παναγιώτη και ως Βοηθό Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου τον Μπένο Αλέξανδρο.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά, με πράξεις του, να καθορίζει και να τροποποιεί τα επιμέρους καθήκοντα και τις ειδικότερες αρμοδιότητες και τομείς ευθύνης ενός εκάστου των Βοηθών και Γενικών Διευθυντών.