Οι έλεγχοι αντοχής (stress test) που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης ενδέχεται να αποκαλύψουν ότι ορισμένες εξ αυτών πρέπει να καλύψουν μεγάλα χρηματοδοτικά κενά, προειδοποίησε το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ Ιβ Μερς. 

Η ΕΚΤ θα αναλάβει, από τον Νοέμβριο του 2014, την απευθείας εποπτεία των 130 μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρωζώνης - συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων όπως η Deutsche Bank, η Societe Generale και η Santander - και ετοιμάζεται να προχωρήσει σε έναν έλεγχο της ποιότητας των πόρων τους (Asset Quality Review, AQR) προκειμένου να επαληθεύσει ότι είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες πριν το πράξει.

«Ορισμένες τράπεζες ίσως αποδειχθεί ότι πρέπει να καλύψουν χρηματοδοτικά κενά», υποστήριξε ο Μερς, ο οποίος έχει τεθεί επικεφαλής της διαδικασίας για τη δημιουργία του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (ΕΜΕ).

Οι προηγούμενοι έλεγχοι αντοχής των τραπεζών της Ε.Ε. επικρίθηκαν έντονα, διότι δεν εξέτασαν κρίσιμα στοιχεία του αποθεματικού των τραπεζών, όπως η έκθεσή τους σε κρατικό χρέος ή το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο Μερς πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις εθνικές αρχές να ασκούν βέτο όταν τίθεται η ανάγκη λήψης αποφάσεων σχετικά με την αναδιάρθρωση ή την εκκαθάριση μιας προβληματικής τράπεζας.

Ζήτησε, ακόμη, να δημιουργηθεί ένας φορέας αρμόδιος για τις εκκαθαρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έγκαιρα αμέσως μόλις, ή λίγο μετά, την έναρξη της ισχύος των νέων κανόνων για τις τράπεζες στην Ευρωζώνη. Οι νέες διατάξεις περί της διάσωσης εκ των έσω θα είναι εφαρμοστέες από τον Ιανουάριο του 2018. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια περίοδος τριών ετών κατά την οποία η αρχή εκκαθάρισης δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ένα από τα βασικά της εργαλεία, επεσήμανε.

Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να πιέσουμε η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των νέων κανόνων να είναι το 2015, ώστε να έχουμε μια πλήρη εργαλειοθήκη διαθέσιμη εξαρχής, πρόσθεσε ο Μερς.

TAGS