Το ποσό των 6 δισ. ευρώ άντλησε η Ιταλία από τη δημοπρασία 10ετών και 5ετών ομολόγων. 

Το επιτόκιο για τα 10ετή ομόλογα διαμορφώθηκε στο 4,50% από 4,46% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ αμετάβλητο στο 3,38% ήταν το επιτόκιο για τα 5ετή ομόλογα.