Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.

Σύμφωνα με την απόφαση, στον ΓΓ Δημοσίων Εσόδων μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τις εξής πράξεις:
α) Αποφάσεις μεταφοράς πίστωσης από έναν κωδικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό των υπηρεσιών και των φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

β) Αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων μέχρι του ύψους του Προϋπολογισμού Υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

γ) Συμβάσεις για τα έργα των υπηρεσιών και των φορέων που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν αιτήματος αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των ενταγμένων σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων, μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5 εκ.) ευρώ».