Η πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης συνασπισμού της Ιταλίας βάζει σε κίνδυνο τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεμους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας και δημιουργεί αβεβαιότητα σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία ο προϋπολογισμός του 2014 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, προειδοποιεί o οίκος αξιολόγησης Fitch.

Όπως επισημαίνει, οι αξιολογήσεις της Ιταλίας βασίζονται στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πορεία του προγράμματος σταθερότητας, και επίσης αντανακλούν την θέση της Fitch ότι η Ιταλία θα διατηρήσει πρόσβαση στην αγορά και, αν χρειαστεί, θα ζητηθεί και θα δοθεί η παρέμβαση της ΕΕ για να αποφευχθούν περιττές πιέσεις στην ρευστότητα  της  χώρας.

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, η μείωση της εμπιστοσύνης ότι το δημόσιο χρέος / ΑΕΠ θα μειωθεί από το 2014 και η αποτυχία να συμμορφωθεί με την απαίτηση ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είναι οι  λόγοι που θα βάλουν σε κίνδυνο την τρέχουσα αξιολόγηση της Ιταλίας, BBB + , θέτοντας τις προοπτικές σε αρνητικές.

Αν η πολιτική αναταραχή εμποδίσει τον προϋπολογισμό του 2014 να παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου ή η Ιταλία δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του προγράμμμτος σταθερότητας, τότε η διαθεσιμότητα της υποστήριξης της ΕΕ  θα είναι  λιγότερο πιθανή εάν  ζητηθεί, υπογραμμίζει η Fitch.