Μικτή εικόνα εμφάνισαν και το δεύτερο τρίμηνο του 2013 οι Δείκτες Τιμών Παραγωγού στον τομέα των Υπηρεσιών, με τέσσερις κλάδους να εμφανίζουν βελτίωση και τους υπόλοιπους επτά να κινούνται αρνητικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, η εξέλιξη των δεικτών ανά κλάδο έχει ως εξής:

• Υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και μετακόμισης (κλάδος 494): -1,1%.

• Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών (κλάδος 51): 4,0%.

• Υπηρεσίες αποθήκευσης (κλάδος 5210): -3,2%.

• Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων (κλάδος 5224): -0,6%.

• Ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών (κλάδος 53): -0,1%.

• Υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων, λογιστικού ελέγχου και παροχής φορολογικών συμβουλών (κλάδος 692): -0,7%.

• Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων (κλάδος 712): 0,9%.

• Υπηρεσίες παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης (κλάδος 7312): 4,3%.

• Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων της κοινής γνώμης (κλάδος 732): -7,4%.

• Υπηρεσίες παροχής προστασίας και έρευνας (κλάδος 80): 1,6%.

• Υπηρεσίες καθαρισμού (κλάδος 812): -2,0%.