Τον Παντελή Τζωρτζάκη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Quest Συμμετοχών ΑΕ εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στη σημερινή του συνεδρίαση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ ανασυγκροτείται, ως ακολούθως:
Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος
Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, αντιπρόεδρος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, εκτελεστικό μέλος
Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, εκτελεστικό μέλος
Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Πάππαρης, του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Ρήγας, του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Απόστολος Ταμβακάκης, του Σταύρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Η θητεία των μελών του ΔΣ παραμένει, ως έχει και λήγει με την εκλογή νέου ΔΣ από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016.
Ο Παντελής Τζωρτζάκης εξελέγη, επίσης, πρόεδρος ΔΣ των κυριοτέρων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου (ACS Courier, Info Quest Technologies, iSquare, Unisystems), μετά από τις αντίστοιχες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των εν λόγω εταιρειών.