Αιφνιδιαστική άνοδο κατέγραψε το επίπεδο της ανεργίας τον Σεπτέμβριο στη Γερμανία διαμορφούμενο ως ποσοστό σε 6,9% και σε απόλυτο αριθμό στους 2,975 εκατ. ανθρώπους, ήτοι αυξημένο κατά 25.000 ανέργους, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Βάσει εποχικά μη προσαρμοσμένων στοιχείων, η ανεργία υποχώρησε κατά 97.000 θέσεις εργασίας, στο επίπεδο των 2,849 εκατ.ανέργων.

Τα στοιχεία δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν μείωση των ανέργων κατά 5.000. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε στο 6,9% από 6,8%.