Περισσότερα από 1,164 δισ. ευρώ καλείται να καταβάλει το 2013 η Ρουμανία στους διεθνείς δανειστές της και συγκεκριμένα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα, με τις αποπληρωμές που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον έτος να φθάνουν τα 878,3 εκατ. ευρώ.

Τον Οκτώβριο, η Ρουμανία πρόκειται να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4,7 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένων τόκων και προμηθειών), ως μέρος της δανειοδοτικής συμφωνίας προληπτικού χαρακτήρα (stand-by loan) ύψους 12,95 δισ. ευρώ του 2009, η διάρκεια της οποίας παρατάθηκε από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το συνολικό πακέτο οικονομικής βοήθειας από τους διεθνείς δανειστές προς τη Ρουμανία είναι 19,95 δισ. ευρώ. Κρίσιμη χρονιά στη διαδικασία αποπληρωμής είναι το 2015, καθώς η χώρα καλείται να επιστρέψει το ποσό των 1,826 δισ. ευρώ.