Τη διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της υπό εκκαθάριση συνδεδεμένης εταιρείας Clear Channel Χαϊδεμένος ΑΕ, ανακοίνωσε η εταιρεία Χαϊδεμένος ΑΒΕΕ.