Δεν θα επιτρέπεται η μεταβίβαση ακινήτου εφόσον δεν έχει καταβληθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η διάταξη αυτή ζήτησε η τρόικα και θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων που θα ισχύσει από το 2014. Με τη διαδικασία αυτή επιχειρείται να αυξηθεί ο δείκτης εισπραξιμότητας του ενιαίου φόρου ακινήτων και να βεβαιωθεί μικρότερο ποσό από τα 4,2 δισ. ευρώ που προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η μεταβίβαση ακινήτου και χωρίς να έχει καταβληθεί ο ενιαίος φόρος ή άλλος φόρος, με την προϋπόθεση ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταβάλει και τα χρέη του πωλητή και αρχικού οφειλέτη.

Ταυτόχρονα θα μπορούν να το εκχωρήσουν στο ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να γλιτώσουν τις ποινικές διώξεις. Βέβαια, στην περίπτωση μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας του ακινήτου στο ελληνικό Δημόσιο, η τυχόν διαφορά υπέρ του ελληνικού Δημοσίου μεταξύ της αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται και του οφειλόμενου φόρου δεν επιστρέφεται.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητας του συμβολαιογραφικού εγγράφου η σύνταξη συμβολαίου με το οποίο μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε αιτία η κυριότητα ακινήτου, αν δεν επισυναφθεί από τον συμβολαιογράφο πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης ότι έχει καταβληθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Αντίστοιχη διάταξη είχε περιληφθεί και σε νομοσχέδιο του 2010, το οποίο προέβλεπε επίσης τη μη μεταβίβαση ακινήτων εφόσον δεν είχε πληρωθεί ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.