Θετικό ρυθμό ανάπτυξης - ο οποίος, ωστόσο, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τη μία ποσοστιαία μονάδα - έπειτα από πέντε χρόνια ύφεσης στην Κροατία προβλέπουν για το 2014 ορισμένοι αναλυτές.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Κροατία, Σάνια Μαντζάρεβιτς – Σούιστερ, τοποθετεί την αύξηση του ΑΕΠ στο 0,8%, άποψη με την οποία συμφωνεί μερίδα οικονομικών αναλυτών.

Η κ. Μαντζάρεβιτς διευκρινίζει ότι η πρόβλεψή της για την ανάπτυξη στηρίζεται στο γεγονός ότι η κροατική οικονομία ακολουθεί, στο μεγαλύτερο μέρος της, τις τάσεις των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών, που ήδη ξεκίνησαν να ξεφεύγουν από την κρίση στο τέλος του 2012. Ωστόσο, η ανάκαμψή τους μπορεί να επηρεάσει μερικώς την πορεία της κροατικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την ίδια, βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της ανάκαμψης είναι οι πολιτικές που ασκούν οι αρχές της χώρας, με στόχο τη σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά μεγέθη, η οποία - κατά την ίδια - θα μπορούσε να στηριχθεί με την ένταξη της Κροατίας στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (EDP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κ. Μαντζάρεβιτς επισημαίνει πως είναι απαραίτητη η σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους, το οποίο βρίσκεται κοντά στο 60% του ΑΕΠ και υπονομεύει, ουσιαστικά, την ανάπτυξη της οικονομίας.