Στα επίπεδα του Ιουλίου παρέμεινε η ανεργία στη Ρουμανία τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, καθώς διαμορφώθηκε στο 7,5%, σύμφωνα με τα εποχιακά διορθωμένα στοιχεία, που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (NIS). Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2012, κατέγραψε άνοδο 0,6%.

Ο αριθμός των ανέργων (ηλικίας 15 - 74 ετών) υπολογίζεται για τον Αύγουστο σε 744.000 άτομα, έναντι 739.000 τον προηγούμενο μήνα και 693.000 τον Αύγουστο 2012.

Στους άνδρες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 8,2%, έναντι 6,7% για τις γυναίκες.

Στις ηλικίες 25 - 74 ετών, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,2%, ενώ η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αντιπροσωπεύει ποσοστό 75,9% του συνολικού αριθμού των ανέργων.