Η εταιρεία Centric Συμμετοχών Α.Ε. ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Νόμιμο Ελεγκτή για την χρήση 2012 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.