Αρνητικό διατηρεί το outlook του κυπριακού τραπεζικού κλάδου η Moody’s και εκτιμά πως οι εγχώριες τράπεζες και τα συνεργατικά ενδέχεται να χρειαστούν μέχρι 1,5 δισ. ευρώ περισσότερα από όσα προνοεί το κυπριακό πρόγραμμα.

Σε έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο ξένος οίκος αναφέρει πως το outlook αντανακλά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές τράπεζες, δηλαδή τη μεγάλη επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού, τις συνεχείς ανησυχίες για τη φερεγγυότητά τους, τη χρηματοδότηση και τις πιέσεις ρευστότητας.

Η Moody’s επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως η οικονομική κρίση στην Κύπρο προκάλεσε μια βαθιά και παρατεταμένη οικονομική ύφεση, που εκτιμάται ότι επιβαρύνει το ήδη δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον. Ο οίκος αναμένει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 12% το 2013 και κατά 6,4% το 2014.