Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Κροατίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα 1,66 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 16,1% ή κατά 319 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα της χώρας (Croatian National Bank). 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο στα 254,9 εκατ. ευρώ. 

Αναλυτικότερα, στη διαμόρφωση των στοιχείων του εξαμήνου συνέβαλαν, κατά κύριο λόγο:
   -Το ισοζύγιο των λογαριασμών αγαθών, οι οποίοι κατέγραψαν έλλειμμα 3,47 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, αυξημένο κατά 5,3% σε ετήσια βάση. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απότομης πτώσης των εξαγωγών κατά 4,4% στα 4,45 δισ. ευρω, σε σχέση με τις εισαγωγές που συρρικνώθηκαν ελαφρώς κατά 0,4% στα 7,93 δισ. ευρώ.
   -Το ισοζύγιο των υπηρεσιών, όπου το πλεόνασμα διευρύνθηκε κατά 6,2%, στα 1,84 δισ. ευρώ. Το πλεόνασμα τροφοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από τα έσοδα του τουρισμού (αυξήθηκαν κατά 4,9%, στα 2,08 δισ. ευρώ). Την ίδια στιγμή οι δαπάνες για τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 8,4%, στα 324 εκατ. ευρώ.
   -Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων, το οποίο μειώθηκε σημαντικά κατά 35,9%, στα 633,5 εκατ. ευρώ.
   -Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, τα στοιχεία για τις οποίες από την την κίνηση κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, έδειξαν ότι αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2013 κατά 7,4%, ανερχόμενες σε 426,9 δισ. ευρώ.