Μεγάλες ζημιές κατέγραψαν οι τράπεζες στη Σλοβενία κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. 

Συγκεκριμένα, οι συνολικές ζημιές προ φόρων των τραπεζών για τη συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν σε 298,1, ενώ οι καθαρές ζημιές σε 263,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 754 εκατ. ευρώ για το σύνολο του προηγούμενου έτους. 

Οι απομειώσεις και προβλέψεις, την ίδια περίοδο, αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1% και έφτασαν τα 559,8 εκατ. ευρώ, έναντι 467,1 εκατ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες του 2013. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, στα 445,1 εκατ. ευρώ. Οι εταιρικές πιστώσεις μειώθηκαν κατά 1,08 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, στα 15,36 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ τα δάνεια προς τα νοικοκυριά έφτασαν σε 8,64 δισ. ευρώ. 

Το σύνολο του τραπεζικού ενεργητικού μειώθηκε κατά περίπου 7% σε ετήσια βάση, στα 44,77 δισ. ευρώ.