Δαπάνη, ύψους 162.320.000 ευρώ, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων τους προς την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.

Η αποπληρωμή των κρατικών οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης του ενός δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο.