«Δεν απαντά σε κανένα πρόβλημα των επιχειρήσεων η απελευθέρωση των επαγγελματικών μισθώσεων και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ανάγκες της αγοράς. Μάλιστα, επιτείνει το πρόβλημα ανασφάλειας και οδηγεί σε αναστολή των όποιων σχεδιαζόμενων επενδυτικών δραστηριοτήτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και δηλώνει αντίθετη σε κάθε απόπειρα απελευθέρωσης των επαγγελματικών μισθώσεων, θεωρώντας ότι στη δεδομένη συγκυρία θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει.

Η ΓΣΕΒΕΕ τάσσεται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τις παρούσες συμφωνηθείσες μισθώσεις και θεωρεί ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα πρέπει να γίνει ύστερα από ενδελεχή ανάλυση της αγοράς που θα λαμβάνει υπόψη ένα σύνολο κριτηρίων, όπως:
- τα πάγια επενδεδυμένα κεφάλαια,
- τους χρόνους αποπληρωμής των δανείων
- τον ορίζοντα επένδυσης και απόδοσης που έχει η επιχειρηματική δραστηριότητα
- τις ζώνες χρήσεις,
- την εμπορικότητα του δρόμου και το χώρο στον οποίο τοποθετείται μια επιχείρηση.
Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ, θα πρέπει να διατηρηθεί ένα πλαίσιο προστασίας της επιχειρηματικότητας με σκοπό την προώθηση της μακρόπνοης επενδυτικής δραστηριότητας.