Στο 33,8% επί του ΑΕΠ ανήλθε στα τέλη Αυγούστου 2013 το δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ, αυξημένο κατά 0,2% σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου 2013.

Υπενθυμίζεται ότι το δημόσιο χρέος της χώρας σημείωσε στα τέλη Ιουλίου 2013 μείωση κατά 0,6% σε σχέση με τα τέλη Ιουνίου 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών της ΠΓΔΜ, το δημόσιο χρέος της χώρας στα τέλη Αυγούστου του 2013 ανήλθε σε απόλυτους αριθμούς στα 2,69 δισ.ευρώ, αυξημένο κατά 16 εκατ.ευρώ σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου του 2013.

Το εξωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης της ΠΓΔΜ ανήλθε στα τέλη του Αυγούστου στο 1,61 δισ.ευρώ, αυξημένο κατά 3 εκατ.ευρώ σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, ενώ το εσωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, το οποίο δημιουργείται κυρίως από την έκδοση εντόκων γραμματίων και κρατικών ομολόγων που αγοράζουν συνήθως οι τράπεζες και τα επενδυτικά ταμεία, ανήλθε στο 1,08 δισ.ευρώ, αυξημένο κατά 13 εκατ.ευρώ.

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ προτίθεται, το επόμενο διάστημα, να στραφεί κυρίως στον εσωτερικό δανεισμό για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2014, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 298 εκατ.ευρώ (3,5% επί του ΑΕΠ). Από αυτά, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014, τα 162 εκατ.θα εξασφαλιστούν από εσωτερικό δανεισμό.

Μέρος των οικονομικών αναλυτών στα Σκόπια υπογραμμίζουν ότι το δημόσιο χρέος της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δημοσιοποιεί το υπουργείο Οικονομικών, καθώς σε αυτό δεν περιλαμβάνονται τα χρέη των δημόσιων επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ .

Πρόσφατα, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ δημοσιοποίησε τις προβλέψεις της για τη διακύμανση του δημόσιου χρέους κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Σύμφωνα με αυτές, το δημόσιο χρέος της χώρας θα ανέλθει στα τέλη του 2016 στο 37,6%.

Σχετικά με τα αυξημένα χρέη των δημόσιων επιχειρήσεων και κυρίως για το χρέος του Ταμείου Οδοποιίας, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο χρέος της χώρας που δημοσιοποιείται από το υπουργείο Οικονομικών, έχει κάνει λόγο και το ΔΝΤ.

Στα τέλη Οκτωβρίου, αποστολή του ΔΝΤ θα ταξιδέψει στα Σκόπια και στις συνομιλίες που θα έχει με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ αναμένεται να σημειώσει την ανάγκη αποτελεσματικότερου ελέγχου του χρέους των δημόσιων επιχειρήσεων.

TAGS