Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της εταιρίας και της θυγατρικής της Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης και εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.