Όλο και πιο ενεργά χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των εταιρειών τα social media, τα τελευταία δύο χρόνια, όπως αναφέρθηκε σε εκδήλωση «Οι επιπτώσεις των social media στις πρακτικές HR», που ολοκληρώθηκε και διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), με την επιστημονική υποστήριξη του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, με θέμα «To HR κινείται social», παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας «Τα social media και το HR» από τη δρ. Όλγα Επιτροπάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, κάτοχο της επώνυμης ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο ALBA.

Στην έρευνα πήραν μέρος 106 επιχειρήσεις, από τις οποίες το 59% ήταν πολυεθνικές, το 44% δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών, το 17% στη βιομηχανία και το 24,5% στο εμπόριο.

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

- Το 89% των εταιρειών του δείγματος δηλώνει ότι κάνει κάποια χρήση των social media.

- Η πλειοψηφία (43%) ξεκίνησε να τα χρησιμοποιεί πιο ενεργά, τα τελευταία δύο χρόνια.

- Πρώτο σε χρήση το LinkedIn και ακολουθούν το facebook, τα εταιρικά blogs, το YouTube, το Twitter και το Yammer, ενώ εξαιρετικά περιορισμένη είναι η χρήση μέσων, όπως το Pinterest και το Instagram.

- Πρώτα στη χρήση των social media έρχονται τα τμήματα marketing (53%) ενώ τα τμήματα HR έρχονται δεύτερα με ικανοποιητικά ποσοστά χρήσης (34%).

- Όμως, το 48% των εταιρειών δήλωσε ότι εξακολουθεί να μπλοκάρει την πρόσβαση των εργαζομένων τους στα social media.

- Σημαντικότεροι στόχοι χρήσης από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) είναι: Η αναζήτηση και προσέλκυση στελεχών (κυρίως, μέσω LinkedIn), η προώθηση του employer brand της εταιρείας (μέσω, κυρίως, LinkedIn & Facebook, καθώς και YouTube & Twitter) και η διασταύρωση πληροφοριών του βιογραφικού υποψηφίου, (μέσω LinkedIn & Facebook).

- Το 46% των εταιρειών έχει εντάξει τη γνώση των social media στα κριτήρια επιλογής junior στελεχών στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.

- Το 75% των εταιρειών θεωρεί ότι η χρήση των social media θα είναι σημαντική για το μέλλον της ΔΑΔ. Ως σημαντικότερα οφέλη τονίζουν την προσέλκυση ταλέντου (68%), το ξεκάθαρο employer brand (64%), την καλύτερη εσωτερική επικοινωνία (51%), την ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου της ΔΑΔ (45%) και το αίσθημα υπερηφάνειας εργαζομένων (45%).

- Όμως, ως σημαντικότερα εμπόδια εντοπίζονται: Η έλλειψη σχετικών γνώσεων (60%), η καχυποψία της ανώτατης διοίκησης (π.χ., φόβος δημόσιας έκθεσης της εταιρείας, χάσιμο χρόνου και μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων) (55%) και εμπόδια νομικής φύσεως (50%).

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν γενικοί διευθυντές, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και στελέχη, οι οποίοι, στο πλαίσιο της συζήτησης, αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες για τον ρόλο και τη χρήση των social media από τις διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού.