Την πρόθεσή της να συμμετάσχει, είτε η ίδια αυτοτελώς είτε ως μέλος σύμπραξης επιχειρήσεων, στον διαγωνισμό που προκήρυξε η AΔΜΗΕ ΑΕ για το έργο "Σύνδεση των Κυκλάδων με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας" ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία ΜΕΤΚΑ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (με αριθμό Διακήρυξης ΔΑΠΜ- 41303) είναι η 15.10.2013 ή σε περίπτωση αναβολής η νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί.

Ως προϋπολογισμός δαπάνης για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται ποσό από 13.500.000 ευρώ έως 240.700.000 ευρώ, ανάλογα με τις ομάδες έργων στις οποίες θα διαγωνισθεί η εταιρεία.

TAGS