Σε 1,3 δισ. ευρώ ανήλθε το ποσό που άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων που διενεργήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,15% από 4,20% στην προηγούμενη δημοπρασία. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,040 δισ. ευρώ πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,04 φορές.

TAGS