Αύξηση των πωλήσεων, αλλά και αυξημένες ζημιές, κατέγραψε την περίοδο 1.5.2012-30.4.2013 η εταιρεία Dixons South-East Europe AEBE, η οποία ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών και επαγγελματικών συσκευών.

Σύμφωνα με τον 33ο ισολογισμό της, τα έσοδα της Dixons AEBE την προαναφερθείσα περίοδο ανήλθαν σε 345,60 εκατ. ευρώ, από 328,09 την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,3% σε ποσοστό και κατά 17,51 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η εταιρεία περιόρισε το μεικτό της περιθώριο (19,3% έναντι 20,9% ένα χρόνο πριν), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 66,79 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 68,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-2,5%).

Τελικώς, η επιχείρηση παρουσίασε ζημιές προ φόρων 13,71 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 10,44 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, αυξημένες κατά 31,3%.