Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον μήνα Σεπτέμβριο, αυξήθηκε στο 44,5% έναντι 43,9% τον Αύγουστο, ενώ για ενδέκατο συνεχόμενο μήνα οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά υπερέβησαν τις εκροές.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (18.270,50 εκατ. ευρώ ή 35,2%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 28,85% έναντι 27,7% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 4,3%.

Τον Σεπτέμβριο 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 186,29 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 176,77 εκατ. ευρώ.
Η Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2013 έφτασε τα 1.323,67 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 39,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 946,65 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2013 ήταν 63,03 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (45,08 εκατ.)
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε στις 29.044 έναντι 24.951 κατά τον προηγούμενο μήνα.
Τον Σεπτέμβριο 2013 δημιουργήθηκαν 1.070 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 938 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 51,94 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 47,89 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 8,5%.