Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Ιούλιο 2013 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.635 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 396,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.681,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 24% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,6% στην επιφάνεια και καμία μεταβολή στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.615 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 357,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.532,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 24,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,4% στην επιφάνεια και κατά 4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Ιούλιο 2013 , στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 38,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 148,9 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Ιούλιο 2013, είναι 8,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2012 έως τον Ιούλιο 2013, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 16.772 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.218,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.090,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 45,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,5% στην επιφάνεια και κατά 36,1% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2011- Ιουλίου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2012- Ιουλίου 2013 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 45,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41,4% στην επιφάνεια και κατά 36,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2011- Ιουλίου 2012. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 5,2%.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 37,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36% στην επιφάνεια και κατά 31,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο επτάμηνο του 2012. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 37,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,5% στην επιφάνεια και κατά 32,1% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2012.