Η οικονομία της Κροατίας θα συρρικνωθεί κατά 0,6% το 2013 και θα επιστρέψει στην ανάπτυξη με εκτιμώμενο ρυθμό 1,5% το 2014, εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στο τελευταίο του δελτίο Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών (World Economic Outlook), που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη. 

Το ΔΝΤ αναθεώρησε επί τα χείρω της προβλέψεις του για την οικονομία της Κροατίας το 2013, σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν έκανε λόγο για ύφεση της τάξης του 0,2%, ενώ διατήρησε την πρόβλεψη για το 2014. 

Όσον αφορά στον πληθωρισμό το ΔΝΤ εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί φέτος στο 3% κατά μέσο όρο, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 3,2%. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό το 2014 αναθεωρήθηκε από το 2,3% στο 2,5%. 

Παράλληλα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2013 αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνασμα σε ποσοστό 0,4% του ΑΕΠ, ενώ η ανεργία προβλέπεται να ανέλθει στο 16,6%. 

Το δελτίο Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών του ΔΝΤ δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο (Απρίλιο και Σεπτέμβριο/Οκτώβριο).