Οι βουλγαρικές εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αυξήθηκαν κατά 6,6%, φθάνοντας τα 14,7 δισ. λέβα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (NSI).

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας την περίοδο αυτή ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Γαλλία, αντιπροσωπεύοντας το 68,8% των συνολικών εξαγωγών προς την ΕΕ. Τον Ιούλιο μόνο, οι εξαγωγές προς την ΕΕ έφθασαν τα 2,4 δισ. λέβα (1 ευρώ=1,955 λέβα), καταγράφοντας αύξηση 7,9% έναντι του Ιουλίου 2012.

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές το 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 1% (έναντι του αντιστοίχου 7μήνου 2012), στα 17,3 δισ. λέβα, με το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών προϊόντων να πραγματοποιείται από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Μόνο τον Ιούλιο, οι εισαγωγές έφθασαν τα 2,8 δισ. λέβα, αυξημένες κατά 6,8% σε σχέση με τον Ιούλιο 2012.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τα προκαταρκτικά στοιχεία της NSI, που αφορούν τη Βιομηχανική Παραγωγή, ο εποχιακά προσαρμοσμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 0,9% τον Αύγουστο 2013, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, επίσης, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της NSI, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης του τομέα των Κατασκευών, συρρικνώθηκε σε ποσοστό 1% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο.