Οι προβλέψεις που περιλαμβάνει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2014 θα υλοποιηθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα από την επίτευξη των στόχων για τα φορολογικά έσοδα του 2013, την απουσία επιπλέον περιοριστικών μέτρων για το 2014, καθώς και τη γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα του δημοσίου χρέους και της κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού του 2014.

Αυτό επισημαίνουν οι αναλυτές της Eurobank στο εβδομαδιαίο οικονομικό του δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία», εκτιμώντας ότι η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης απαιτεί την εκπλήρωση των όρων αυτών.

Οι προβλέψεις του προσχεδίου περιλαμβάνουν, για το 2013, αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ στο -4,0% και πρωτογενές πλεόνασμα 0,2% και για το 2014, θετικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ στο 0,6% και πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%, κανένα νέο μέτρο αλλά αλλαγές σε ήδη υπάρχοντα, πρόσβαση στις αγορές ως λύση στο χρηματοδοτικό κενό του δεύτερου εξαμήνου του 2014.

«Σε γενικές γραμμές, το προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2014 απεικονίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να κεφαλαιοποίηση την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2013 και να πιέσει τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωζώνης για την επίλυση του προβλήματος του ελληνικού δημοσίου χρέους σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 και επίσης να παρουσιάσει ένα διατηρήσιμο πρωτογενές πλεόνασμα για το 2014. Παρ’ όλ’ αυτά κατά την άποψη μας, για να υλοποιηθούν οι στόχοι του προσχεδίου είναι απαραίτητο να ικανοποιηθούν μια σειρά από προϋποθέσεις», τονίζουν οι αναλυτές της τράπεζας.

TAGS