Μικρή μείωση, κατά 0,2%, σημείωσε τον Σεπτέμβριο το ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, τον περασμένο μήνα δημιουργήθηκαν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 4.000 θέσεις μερικής απασχόλησης με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας να μειωθεί από 5,8% σε 5,6%.

Υποχώρησε ωστόσο και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό που έπεσε στο 64,9%, το χαμηλότερο ποσοστό από το Νοέμβριο του 2006.