Στα 2,6 δισ. ευρώ ή στο 1,4% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα σε επίπεδο της Κεντρικής κυβέρνησης στο εννεάμηνο, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταικούρας. Εξαιρώντας τα κέρδη από τα ομόλογα της ΕΚΤ το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται σε 1,1 δισ. ευρώ ή στο 0,6 του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εννεαμήνου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.667 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12.719 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 8.273 εκατ. ευρώ. Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.624 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 2.069 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2.873 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 38.721 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.025 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του 9-μήνου 2013 (36.696 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.709 εκατ. ευρώ, 1.363 εκατ. ευρώ ή 4,1%, υψηλότερα έναντι του στόχου του 9-μήνου (33.346 εκατ. ευρώ).

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 100 εκατ. ευρώ ή 30% υψηλότερα έναντι του μηνιαίου στόχου των 231 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 41.388 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.580 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (44.968 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38.622  εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.996 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.623 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (33.883 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8.015 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 17,2%. 

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 2.576 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.359 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 50,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σταϊκούρας: Επιβεβαιώνεται η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών

Ο κ. Σταϊκούρας, σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το εννεάμηνο, δήλωσε:

«Με τη συμπλήρωση του εννεαμήνου, η πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, που αφορά στην Κεντρική Κυβέρνηση, επιβεβαιώνει την τάση βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Καθίσταται έτσι όλο και πιο εφικτός ο εθνικός στόχος της επίτευξης ενός μικρού, βιώσιμου πρωτογενούς πλεονάσματος, στη Γενική Κυβέρνηση, από εφέτος. Και αυτό χωρίς να περιλαμβάνεται η αναδρομική μείωση του επιτοκίου σε χορηγούμενα από τους εταίρους δάνεια. Χωρίς τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs). Χωρίς τα ποσά που αντιστοιχούν στα SMPs της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.Και με τις επιστροφές φόρων και τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων να εκτιμώνται ότι στο τέλος της χρονιάς θα διαμορφωθούν στο ύψος του Προϋπολογισμού, υψηλότερες μάλιστα από το 2012».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, η Ελλάδα καθίσταται η καλύτερη χώρα σε όρους κυκλικά διορθωμένου πρωτογενούς αποτελέσματος. 

«Συνεπώς, από φέτος, οι τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας άρχισαν να πιάνουν τόπο, αφού αποτυπώνονται οι πρώτες θετικές ενδείξεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Δημιουργώντας, παράλληλα, τις συνθήκες για την αντιμετώπιση του ζητήματος του δημόσιου χρέους», προσθέτει ο κ. Σταϊκούρας.