Μείωση της τάξης του 4,6, σε ετήσια βάση, σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή της Ιταλίας τον περασμένο Αύγουστο. 

Όπως έκανε γνωστό το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Istat, σε μηνιαία βάση, η κάμψη ήταν του 0,3%. Η μεγαλύτερη περιστολή σημειώνεται στον τομέα της ενέργειας, με μείον 9,3%, ενώ η πιο σημαντική θετική επίδοση αφορά τον τομέα παραγωγής μεταφορικών μέσων, με αύξηση του τζίρου της τάξης του 13%. 

Το Ιταλικό Ινστιτούτο Στατιστικής, σημειώνει, πάντως, ότι ο μήνας του Αυγούστου, παραδοσιακά, αποτελεί μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή, περίπτωση και ότι θα πρέπει να τύχουν πρώτα επεξεργασίας τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, για να μπορέσει να γίνει μια πιο συνολική εκτίμηση.