Ανοίχτηκαν οι προσφορές του διαγωνισμού που αφορά στην ανακατασκευή του σιδηροδρομικoύ τμήματος Kumanovo- Beljakovce κατά μήκος του Διαδρόμου VIII, στην ΠΓΔΜ, έργο για το οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης παρέχει το ποσό των 45,5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε έγγραφό του το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Σκοπίων, προσφορές υπέβαλαν οκτώ εταιρείες: Οι ελληνικές ΑΚΤΩΡ και ΤΕΡΝΑ, οι αυστριακές Strabag και Por, η γερμανική Viber, η κινεζική Sinohidro, η τσεχική Subtera και η τουρκική Acilim.

Την υψηλότερη τιμή κατασκευής, μη συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης, ζητά η τουρκική εταιρεία (περίπου 58 εκατ. ευρώ) και τη χαμηλότερη η γερμανική (περίπου 41 εκατ. ευρώ). Η τελευταία προσφέρει έκπτωση περίπου 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ η προσφερόμενη από την κινεζική εταιρεία έκπτωση ανέρχεται στο 2-3% του συνολικού κόστους και η τσεχική στο 3%.
Μετά το άνοιγμα ξεκίνησε η περίοδος αξιολόγησης προκειμένου να επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά.