Οι ενδείξεις από την εφαρμογή του Προγράμματος τους προσαρμογης της κυπριακής οικονομιας τους πρώτους μήνες, μπορούν να χαρακτηριστούν ως θετικές. Οι διαρθρωτικοί και οι δημοσιονομικοί στόχοι υπερκαλύπτονται μέχρις στιγμής, η ιδιοκτησία του Προγράμματος από την κυπριακή κυβέρνηση έχει βελτιωθεί σημαντικά και οι αντι-ευρωπαϊκές φωνές έχουν υποχωρήσει, αν και οι ιδιωτικοποιήσεις συναντούν ακόμα σημαντικές αντιστάσεις, αναφέρεται σε μελέτη της Eurobank.
 
H σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος προχωρά με την έξοδο της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης με ίδια μέσα (bail-in), και την εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων-τομών στο ρυθμιστικό πλαίσιο του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα και στο συνεργατισμό. Η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες φάσεις της άρσης των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε. Αν και η πλήρης άρση των περιορισμών δεν θα πρέπει να αναμένεται σύντομα, η επίδρασή τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν είναι τόσο αποτρεπτική, όσο η στενότητα ρευστότητας που παρατηρείται αυτή την περίοδο, αναφέρεται στην ανάλυση.
 
Συνολικά, οι προοπτικές για το 2013 είναι σημαντικά βελτιωμένες εν σχέσει προς τις αρχικές εκτιμήσεις, επίσημων και ανεξάρτητων φορέων. Η κυπριακή οικονομία δείχνει σημάδια ευελιξίας. Οι μισθοί και οι τιμές προσαρμόζονται ταχύτερα σε σχέση με την ελληνική περίπτωση, επιταχύνοντας την εσωτερική υποτίμηση. Οι τιμές των ακινήτων επίσης προσαρμόζονται. Η τουριστική σεζόν ήταν ικανοποιητική, λόγω και της αύξησης των αφίξεων Ρώσων τουριστών. Η μικρότερη των προηγούμενων προβλέψεων ύφεση το 2013 οφείλεται εν μέρει στην προληπτική μείωση της κατανάλωσης το 2012, εν όψει αρνητικών εξελίξεων, η οποία μετέφερε μέρος της ύφεσης στο προηγούμενο έτος, αναφέρεται στην μελέτη.

 

TAGS