Παραμένει πρόεδρος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΞΕΕ), που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Τσακίρης (φωτό).

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα εννιαμελής Διοικούσα Επιτροπή του ΞΕΕ, που αναλαμβάνει καθήκοντα μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 2014, είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Τσακίρης
Αντιπρόεδροι: Αλέξανδρος Βασιλικός, Κωνσταντίνος Λεβέντης, Ανδρέας Μεταξάς
Οικονομική επόπτης: Χριστίνα Τετράδη
Μέλη (κατά σειρά εκλογής): Δημήτρης Πολλάλης, Γρηγόριος Τάσιος, Σακελάριος Σουλούνιας και Κων/νος Παπαδόπουλος.
Ως αριστίνδην μέλη του ΔΣ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας εξελέγησαν από το Σώμα οι Αλέξανδρος Αγγελόπουλος και Ανδρέας Φιορεντίνος.

Τέλος, η νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου ανακήρυξε τον Γεράσιμο Φωκά επίτιμο πρόεδρο του ΞΕΕ, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στον κλάδο της ξενοδοχίας.