Η κυβέρνηση της Ρουμανίας ενέκρινε ένα δάνειο ύψους 180 εκατ. ευρώ (820 εκατ. λέι) από τα κρατικά ταμεία, για την αποπληρωμή των δικαιούχων κοινοτικών κονδυλίων, γνωστοποίησε ο υπουργός Ευρωπαϊκών Κονδυλίων της χώρας Ευγκέν Τεοντορόβιτσι.

"Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των κρατικών δανείων που διατέθηκε φέτος για τη πραγματοποίηση πληρωμών στους δικαιούχους ανέρχεται σε 1,56 δισ. ευρώ ( 7 δισ. λέι ). Τώρα, όταν θα έχουμε ξεμπλοκάρει όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις πληρωμές προς τους δικαιούχους, ώστε να συνεχίσουμε την απλοποίηση του συστήματος και να εξασφαλίσουμε την αποδέσμευση μεγαλύτερων ποσών κοινοτικών κονδυλίων προς τη Ρουμανία" ανέφερε ο κ. Τεοντορόβιτσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το δάνειο, που εγκρίθηκε σε συνεδρίαση την Τετάρτη, θα κατευθυνθεί σε πληρωμές προς τους δικαιούχους κονδυλίων, στο πλαίσιο τεσσάρων προγραμμάτων: το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", το Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη" και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Διοικητικής Ικανότητας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται, εξάλλου, ότι, προχθές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να άρει την προσωρινή αναστολή χρηματοδότησης προς τη Ρουμανία, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας.