Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι πρόκειται να πωλήσει ένα ποσοστό μετοχών που ξεπερνά το 70% των εθνικών ταχυδρομείων CTT.

Η ιδιωτικοποίηση θα πραγματοποιηθεί εν μέρει μέσω δημόσιου διαγωνισμού και κατά τα λοιπά μέσω της πώλησης μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές. Ποσοστό ίσο με 5% θα διατεθεί στους εργαζομένους των CTT.

Η ημερομηνία της πώλησης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Η Πορτογαλία έχει δρομολογήσει ένα ευρύ πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων κρατικών οργανισμών της, βάσει της συμφωνίας που έχει συνάψει το 2011 με τους διεθνείς δανειστές της (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) προκειμένου να της χορηγηθεί δάνειο ύψους 78 δισεκ. δολαρίων.