Στην πώληση ποσοστού έως 70% της εθνικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποφάσισε να προχωρήσει η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων το οποίο προβλέπεται στο διεθνές σχέδιο διάσωσης της χώρας.

Η πώληση των μετοχών θα γίνει με δημόσια εγγραφή (IPO) της υπηρεσίας στο χρηματιστήριο της Πορτογαλίας και απευθείας σε αριθμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία θα πρέπει να πωλήσουν στη συνέχεια τις μετοχές τους στην αγορά, αναφέρει σε ανακοίνωση η πορτογαλική κυβέρνηση. Η τιμή πώλησης θα καθοριστεί αργότερα.

Το 5% των μετοχών που θα πωληθούν θα διατεθεί με έκπτωση στους εργαζόμενους του οργανισμού. Στη σχετική ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται πότε θα πραγματοποιηθεί το IPO, αλλά αξιωματούχοι ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η Πορτογαλία υποσχέθηκε στην τρόικα, στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσης της χώρας που συνάφθηκε το Μάιο του 2011, να ιδιωτικοποιήσει την ταχυδρομική υπηρεσία, η οποία σήμερα ανήκει 100% στο κράτος. Η κυβέρνηση θα διατηρήσει το υπόλοιπο 30% των μετοχών.