Αύξηση της κερδοφορίας του σε ποσοστό 58,8% κατέγραψε ο τραπεζικός τομέας στη Σερβία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

Οι δείκτες κερδοφορίας των σερβικών τραπεζών εξακολουθούν να βρίσκονται σε πορεία ανάκαμψης, αν και βρίσκονται ακόμη σε επίπεδα κατώτερα της προ κρίσης περιόδου, επισημαίνεται στην εξαμηνιαία έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας (NBS), για την αποτύπωση της κατάστασης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Οι τράπεζες κατέγραψαν, συνολικά, καθαρά κέρδη ύψους 15,9 δισ. δηναρίων. Στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου αποτελέσματος καθοριστικό ήταν το γεγονός ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Τράπεζας Ανάπτυξης της Βοϊβοντίνα (Development Bank of Vojvodina), η οποία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 είχε σημειώσει απώλειες 6,9 δισ. δηναρίων. 

Περαιτέρω, στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι η δυναμική ανάκαμψης των δεικτών κερδοφορίας θα εξαρτηθεί από την πολιτική που θα ακολουθήσουν οι τράπεζες, η οποία στην τρέχουσα περίοδο αποσκοπεί στην αποφυγή λήψης νέων δανείων και σε επενδύσεις σε προϊόντα υψηλής ρευστότητας και ασφάλειας, όπως συμφωνίες επαναγοράς τίτλων της NBS και κρατικών ομόλογων. 

Από τα 31 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα 18 κατέγραψαν συνολικά κέρδη 20,6 δισ. δηναρίων και 13 τράπεζες ζημίες ύψους 4,7 δισ. δηναριών. 

Την υψηλότερη κερδοφορία σημείωσαν οι συστημικές τράπεζες (αυτές που το ενεργητικό τους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του τραπεζικού συστήματος), ενώ τις μεγαλύτερες ζημίες παρουσίασαν οι μικρομεσαίες τράπεζες (μέχρι 5% του τραπεζικού τομέα). 

Στις τράπεζες με τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη περιλαμβάνονται οι: Banca Intesa ( 4,316 δισ. δηνάρια), Raiffeisen Bank (3,668 δισ. δηνάρια) , UniCredit Bank Serbia (3,039 δισ. δηνάρια), Komercijalna banka ( 2,583 δισ. δηνάρια) και Vojvodjanska Banka (1,322 δισ. δηνάρια).

Αντίστοιχα τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν: NLB Bank (-1,166 δισ. δηνάρια), Alpha Bank (-1,047 δηνάρια), Univerzal banka (-554 δισ. δηνάρια), OTP Bank Serbia (-531 δισ. δηνάρια) και Piraeus Bank (-431 δισ. δηνάρια).