Οι πιστωτές της κροατικής βιομηχανίας πετροχημικών Dioki απέρριψαν, σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και να οδηγείται σε πτώχευση.

Οι πιστωτές που κατέχουν ποσοστό 52,88% του χρέους της Dioki ψήφισαν κατά του σχεδίου αναδιάρθρωσης, έναντι εκείνων που κατέχουν το 41,22% του χρέους, οι οποίοι το υπερψήφισαν.

Στην ακρόαση παρέστησαν πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων από την εταιρεία ανέρχονται σε 905,4 εκατ. κούνα.